Lääne-Eesti saarestiku biosfääri kaitseala Hiiumaa keskus
  In English

 

ARHIIV. Ei uuendata 2002. aastast  Konverents "Looduskaitsekäsitlused suurkaitsealadel",
Kärdla, 11. – 13. oktoober 2000
Päevakorral! Reform! Abiks tegijatele ja kaasamõtlejatele
o Konverents "Eestimaa edendamise postmodernistlik alternatiiv", Kärdla, 7. jaanuar 2000
o Lühike tutvustus
o Projektid
o Kõpu rahvuspark: Avaliku mõttevahetuse materjalid
o Publikatsioonid,aruanded ja muud tekstid
o Andmeid Hiiumaa loodusest
o 1996-1998 ilmunud Kaitseala Teataja võrguväljaande arhiiv
 o Esimesed Hiiumaa euroopa naaritsad
o Orjaku linnuvaatlustorn
o Rebastemäe loodusrada Kõpus
o Hiiumaa Roheline Märk
o Kontaktandmed
 
Lühike tutvustus
Hiiumaa koos rannikumerega ja ümbritsevate laidudega on osa Lääne-Eesti saarestiku biosfääri kaitsealast, mis on UNESCO programmi Inimene ja Biosfäär rahvusvahelise biosfääri kaitsealade koostöövõrgu üks liikmeid. Biosfääri kaitseala staatus saadi 1990 aastal.
 • Loodusliku ja kultuurilise mitmekesisuse kaitse;
 • Säästva arengu näidisalade loomine;
 • Uute teadmiste hankimine ja levitamine;
 • BKA-de ideestiku ühe aluspõhimõtte - koostöö - laiendamine nii kohaliku kaitseala kui ka
 • rahvuslike ja rahvusvaheliste koostöövõrkude arendamisel.
Lääne-Eesti saarestiku biosfääri kaitseala suuremateks saarteks on Saaremaa, Hiiumaa, Muhu ja Vormsi ning koos väiksemate saarte ja ümbritsevate sadade laidudega saab maismaad kokku natuke üle 4000 ruutkilomeetri. Koos merega katab biosfääri kaitseala 15000 ruutkilomeetrit ja on maailma rohkem kui 300 kaaslase seas suuremate hulgas.


  Biosfääri kaitseala Hiiumaa keskuse tegevussuunad:

 • korraldada looduskaitset liikide ja ökosüsteemide tasandil,
 • demonstreerida ja edendada säästva arengu võimalusi,
 • uurida looduse ja inimese vastasmõjusid ning korraldada seiret,
 • korraldada keskkonnaalast koolitust ja väljaõpet,
 • kaasata kohalikke elanikke looduskeskkonda puudutavate otsuste tegemisse,
 • osaleda rahvusvahelistes uurimis- ja arendusprogrammides.
Hiiumaal on ligi 40 biosfääri kaitseala tuumala, mis on range looduskaitse korraldusega alad.

 

Kontaktandmed

Lääne-Eesti saarestiku biosfääri kaitseala Hiiumaa keskus
Vabrikuväljak 1
EE-92411 Kärdla
Hiiumaa
Ruuben Post
direktor, arendustöö

Toomas Kokovkin
uurimistöö, infotehnoloogia

Kai Vahtra
looduskaitse uuringud ja korraldus

Marianne Sädeme
keskkonnalabor, seire

Vello Kaskor
raamatukogu, teabetööHiiumaa infoserver

© HiNet, 1996