BKA Hiiumaa
keskus
BKA > Projektid > Tahkuna näidistuulejaam
ARHIIV. Ei uuendata 2000. aastast
Tahkuna näidistuulejaam
Uuendatud 3. oktoobril 2000

Tahkuna  tuulegeneraator. Foto Mart Mõniste

 
Tahkuna näidistuulejaam

Taani - Eesti ühisprojekt 1994-1997

Rahastajad:
Taani Keskkonnaagentuur Komplektne tuulegeneraator, transpordikulud, seadistustööd ja esmased ekspluatatsioonimaterjalid (ca 2,4 milj. eesti krooni).
Eesti Keskkonnaministeerium ja Keskkonnafond Vundamendi projekteerimine ja ehitus, sidestus liinidega, ehitus- ja montaazitööd (0,6 milj. eesti krooni).

Projekti taotles ja rakendas Biosfääri kaitseala Hiiumaa keskus koostöös Taani firmadega Genvind ApS ja Danservice ApS. Eesti poolt osalesid peamiste alltöövõtjatena AS Geotehnika Inseneribüroo (ehitus-geoloogilised uuringud ja vundamendi projekteerimine) ja AS Dagorak (vundamendi ehitus ja kogu seadme montaaz).
Energiaseaduse järgi ostab AS Eesti Energia kogu elektritoodangu hinnaga, mis võrdub 90%-ga kehtivast kodutarbija päevatariifist. Vastavalt Taani ja Eesti poole kokkuleppele kasutab Biosfääri kaitseala Hiiumaa keskus elektri müügist saadava tulu taastuv-energeetika arendamiseks saarel.

Tahkuna.  Foto: Mart Mõniste


Toodang kuude lõikes [kWh]

Tahkuna tuulegeneraatori toodang