Küsitlus Virtsu elanikele

Küsitlus on lõppenud

Küsitluse korraldab Virtsu Arenguselts. Teie vastused on abiks Virtsu arengukava koostamisel. Vastanute vahel loositakse välja auhind. Vastata võib ka anonüümselt, kuid siis ei saa osaleda loosimisel. Vastanute nimesid ei avalikustata.
Küsimustiku printversioon: PDF fail, 2 lk, 10 KB.

1. Kas olete huvitatud ühistegevusest?
2. Kui jah, siis millisest ühistegevusest?
3. Kas olete huvitatud sportimisest?
Millist sportimisvõimalust
võiks veel Virtsus pakkuda?
4. Kus veedate oma suve?
Kui Virtsus, siis kus käite ujumas ja milline koht sobiks kohandada supelrannaks?
5. Mida näitate ja kuhu viite oma külalise Virtsus?
Millisest kohast ja miks
hoiate külalise eemal?
6. Kas interneti kasutusvõimalus
on Teie jaoks
kättesaadav ja piisav?
7. Kas olete külastanud
Virtsu kodulehekülge?
8. Mida arvate Virtsu prügimajandusest ja mitteametlikest prügiplatsidest?
9. Kas olete ise prügi metsa alla poetanud?
Kui, siis mis põhjusel?
10. Kas Virtsus tohiks lubada tuulikuid juurde ehitada?
11. Mida tuleks noorte vaba aja sisustamiseks ette võtta?
12. Kas tunnete puudust ühissaunast? Kui palju peaks sauna pilet maksma?
13. Mida tuleks ette võtta lagunevate ja korrast ära majade ja hoonetega?
14. Millisena soovite näha Virtsut lähitulevikus?
Veel midagi Virtsu arengu teemadel?
Nimi ja aadress:

Tagasi Virtsu kodulehele