Sisukaart

Fotode kasutamine ainult autori loal ja viitega allikale.

Veebimeister
webmaster@virtsu.ee

Uuendatud
12.07.2024

Arno Peksar: Oleme teinud kõik majanduskulude kokkuhoiuks

31. detsember 2012 Lääne Elu

Lääne Elu palus kõigil maakonna omavalitsusjuhtidel kirjutada aastakokkuvõte.

Hanila vallavanem Arno Peksar: Et kõlama jääks positiivne, tuleb alustada ikka negatiivsest. Põhiliselt häirib, et osa inimesi ei püüagi aru saada, et vallas pole masu lõppenud. Võib arvata, et lähiaastail need ilusad ajad tagasi ei tulegi, kus raha piisas arenduseks ja ka palkade tõstmiseks. Kritiseerijaile saan ma soovitada, et sageli saab ka ise käed külge panna ja meie kõigi elu siin vallas paremaks muuta.

Otsustajaile saan aga soovida vaid selget pead otsustamisel, kuidas valla piiratud rahalisi vahendeid kõige otstarbekamalt kasutada.

Tõsine valupunkt, kus valla tööd suhteliselt palju kritiseeritakse, on teeremont ja –hooldus. Raha on siin lihtsalt vähe ja lõviosa sellest on läinud talvel lume lükkamise alla. Paistab siiski, et nüüd riigi panus pisut suureneb ning kaalumisel on ka variant teede remondi katteks laenu võtta.

Teine valupunkt on viisakalt öeldes väikesed palgad vallasüsteemis. Kõik palgad ei ole veel masueelsele tasemele tagasi jõudnud, aga elukallidus on tugevasti tõusnud. Loodame, et järgmise aasta alguses suudame kõik masueelsed palgad taastada. Õpetajate palk mõnel teisel vallal võib–olla ei tõusegi, aga meil loodetavasti jätkub selleks eraldatavast rahast.

Positiivsest küljest — lõpetasime tänavavalgustuse rekonstrueerimisel viimase jupi Kõmsil. Saame nüüd tänavavalgustuses hakkama ligi kaks korda väiksema energiakuluga. Kui raha küllalt juurde ei tule, tuleb kulusid vähendada ja just majandamiskulude kokkuhoiuks olemegi kõik liigutused teinud. Näiteks Virtsu lasteaiahoone rekonstrueerimine ja Kõmsi rahvamaja akende–uste vahetus. Meie viis automaatkatelt läksid ahjuküttelt üle põlevkiviõliküttele — poolteist korda odavam. Praegu ma enam ei näegi kohta, kust veel olulisel määral majandamiskulusid kokku hoida.

Eriti hea meel on kolmanda sektori toimetamiste üle — nende, kes kritiseerimise asemel panevad käe külge kohaliku elu edendamisel. Näiteks Virtsu arenguselts Vanaluubi puhkekoha arendamisel ja Virtsu pargi korrastamisel, Kinksi küla surnuaia korrastamisel. Nüüd tahab Virtsu selts asuda ka Virtsu linnust korrastama.

Soovin järgmiseks aastaks jõudu neile kõigile, kes ei pea paljuks oma aega ja vahendeid kõigi hüvanguks kulutada!

Tagasi artiklite lehele