Sisukaart

Fotode kasutamine ainult autori loal ja viitega allikale.

Veebimeister
webmaster@virtsu.ee

Uuendatud
16.04.2024

Hanila vald rabeleb raharaskustes

Lehte Ilves

26. september 2009 Lääne Elu

Hanila valla eelarves laiutab nii suur puudujääk, et kui vald abi ei saa, võivad vallatöötajate palgad jääda detsembris maksmata ja hooned kütmata.
Sel kolmapäeval kogunenud vallavolikogu seisis tõsiasja ees, et auk Hanila eelarves on kolm miljonit krooni. Vallavalitsuse koostatud eelnõu kohaselt saaks kulusid kokku hoida 1,5 miljoni ulatuses.

“1,5 miljoni osas ideid ei ole,” tunnistas vallavanem Arno Peksar. “Kolme miljonit krooni kolme kuuga kokku hoida pole võimalik.”

Kust tuli auk?

Peksari sõnul oli Hanila valla eelarve algusest peale konservatiivne, eelarvet kevadel vastu võttes oli see viiendiku võrra väiksem kui mullu. Tulumaksu laekub ikkagi vähem veel ligi miljon krooni, Hanilas on tulumaksu laekumine vähenenud 19%.

Hädad aga ei käi ühekaupa. Vallavalitsus on arvestanud, et tänavu laekub eelarvesse 2 miljonit krooni kaevandustasu: Kureverest 0,8 ja Esivere uuest karjäärist 1,2 miljonit krooni. Seda raha ei ole vald saanud.

Et kaevanduse vana osa on ammendunud ja uues osas pole välisõhu saasteluba, ei saa Nordkalk lõhata. Nii saavad nad pealmist kivikihti kopaga kraapida ja vana kaevanduse materjaliga segada. See aga tähendab, et maavara ei kaevandata ja maksu ei tule.

Vanast karjäärist ei ole vald raha saanud, sest seal on keskkonnaministeeriumi taotlusel algatatud kriminaalmenetlus. Kahtlustatakse, et kaevandamisega on mindud üle lubatud piiri. Karjääri kõige vanem osa pole uurimise all, aga ka selle osa eest ei ole raha tulnud.

“Miks, ei ole meile keegi öelnud,” ütles Peksar. “Keskkonnaministeerium lubas, et augusti lõpus saame raha. September lõpeb, raha pole.”

Mis saab edasi?

Et kuidagi välja tulla, võeti kasutusse 420 000 krooni vaba raha ja kärbiti kulusid. Kui vallavalitsuse töötajail nuditi palka juba 1. aprillist, siis nüüd väheneb palk kümnendiku jagu kõigil valla palgal olijail: lasteaednikel, raamatukoguhoidjail, kultuurimaja– ja kalmistutöötajail. “Ainult õpetajad pääsevad,” ütles Peksar. “Neil on riiklik finantseerimine.”

Et aasta lõpuni välja tulla, on kindlasti vaja 1,5 mln kr. “Muidu jäävad detsembris kõigil valla töötajail palgad maksmata,” ütles Peksar. Et 1,5 miljonit on rohkem kui ühe kuu palgaraha, peaks ka kütte kinni keerama. “Kui saaksime tänavu kätte osagi kaevandusõiguse raha, ei kurdaks,” ütles Peksar.

Küsimusele, kui kindel on vallavanem, et saab rahandusministeeriumist tulumaksu stabiliseerimise toetust: “Kindel on vaid üks – et kord viiakse meid kõiki, jalad ees.”

Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna juhataja Sulev Liivik ütles, et omavalitsuste stabiliseerimismeede on neile, kelle tulu langes üle 20%.

Hanilas on tulu vähenenud kaugelt üle 20%, sest tulumaksu on vähem laekunud 19%, peale selle ka 2 mln kr saamata kaevandustasu.

Liivik toonitas, et tulumaksu alalaekumise toetus on ühekordne, st omavalitsus peab oma tulud–kulud korda saama.

Omavalitsustele mõeldud 30 miljoni kroonisest toetusest on pool tulude alalaekumise korvamiseks ja pool saneerimiseks. Saneerimine tähendab püsivat alalaekumist. Peksari andmeil valmistab saneerimist ette Imavere vald.

“Kui kaevandus järgmisel aastal tööd ei jätka, tuleb meil mõelda ka saneerimisele,” ütles Peksar. “Oleme ausad, kahte asja (tulumaksu alalaekumine ja kaevandustasust ilmajäämine – toim) me üle ei ela.”

Tagasi artiklite lehele