Sisukaart

Fotode kasutamine ainult autori loal ja viitega allikale.

Veebimeister
webmaster@virtsu.ee

Uuendatud
16.04.2024

Hanila valis aukodanikuks Helmut Polbergi

Kaie Ilves

18. märts 2010 Lääne Elu

Hanila valla seitsmes aukodanik on Rame külas sündinud raamatugraafik Helmut Polberg, kes tähistas hiljaaegu oma 75. sünnipäeva.

“Valla aukodaniku tiitli pälvis Helmut Polberg kodu–uurimise, vanavara kogumise ja säilitamise eest järeltulevatele põlvedele,” ütles Hanila vallasekretär Endel Tanissaar.

Juba keskkoolipoisina kogus Polberg kohalikku rahvaluulet, pärimusi, murdekeelt ja kohanimesid ning saatis need emakeele seltsile. 1960. aastaist on ta kogunud etnograafilisi esemeid, vanu trükiseid ja fotosid, millel on suur tähtsus Lõuna–Läänemaa ajaloos ja kultuuris.

Polbergi matkadelt koos Heinz Valguga on Eesti Rahva Muuseumi jõudnud tuhatkond Hanila, Karuse, Varbla, Lihula ja Mihkli kihelkonnast pärit etnograafilist eset.

1970. aastail õnnestus Polbergil üles otsida ja kokku koguda Karuse pastori Ernst Lüdigi muinasesemete kollektsiooni alles olevad esemed. Praegu säilitatakse neid Karuse ja Hanila kihelkonna haruldasi muistiseid Tallinnas ajaloomuuseumis.

Polbergi eriline teene kodukoha kultuuriväärtuste säilitamisel on Kinksi külast Kaasiku talust pärit külapiltnike Karl ja Jaan Tähe klaasnegatiivide hävingust päästmine, hooldamine, süstematiseerimine ja üleandmine Hanila muuseumile.

Märtsis 1935 sündinud Polberg on õppinud Hanila 7-klassilises koolis, Lihula keskkoolis ja Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis. 1984. aastast on ta kunstnike liidu liige. Viimased aastakümned on Eesti raamatukujundajate tippklassi kuuluv Polberg elanud ja töötanud Hanila vallas oma kodutalus.

Hanila vald valib aukodanikke üldjuhul kord nelja aasta jooksul, esimesena sai 1996 aunimetuse vanavarakoguja August Tampärg, kelle kogude põhjal loodi Hanila muuseum, mis kannab ka tema nime.

Tagasi artiklite lehele