Sisukaart

Fotode kasutamine ainult autori loal ja viitega allikale.

Veebimeister
webmaster@virtsu.ee

Uuendatud
12.07.2024

Hanilas

Õ. Pärna
Hanila Küla TSN Täitevkomitee esimees

16. juuni 1977 Töörahva Lipp

[ . . . ]
Möödunud kahte aastasse jäilb meie külanõukogu territooriumil rajooni suurima majandi – Karuse kolhoosi – moodustamine. Suurmajand sai kiiresti üle ühinemisraskustest ning täitis riiklikud ülesanded. 1976. aasta algul ühines meie kalurikolhoos “Virtsu Kalur” “Haapsalu Kaluriga”. Uus majand “Lääne Kalur” on igati elujõuline ja perspektiivikas majand.

[ . . . ]
Külanõukogu alaline haridus- ja kultuurikomisjon (esimees Karuse kolhoosi seemnekasvatusagronoom Valve Loops) on organiseerinud heakorravõistluse. Selgitatakse välja parim individuaal- ja kolhoosi elamu, administratiiv- ning tootmishoone.

Möödunud aasta augustikuus oli heakord arutusel külanõukogu istungjärgul, kus kuulati majandite ja asutuste juhatajate sellekohast informatsiooni. Karuse kolhoosis on hulk kivivaresid. Nende likvideerimise kohta esitati arupärimine. Peatselt kivivared koristatakse, purustatakse killustikuks. Soovida jätab veel Karuse kolhoosi tootmishoonete ümbrus. Palju on tegemist olnud Virtsu sadamaga.

Komisjon on suunanud kultuuriasutuste tööd. Pikka aega oli Massu rahvamaja juhatajata, kuid nüüd on taidlusele hoog sisse saadud. Ka Vatla kultuurimajas on iga nädal üritused. Kuid kultuuritöös on ka veel puudusi: paranema peab ürituste kvaliteet, raskusi on ringijuhtide leidmisega.

Heal järjel on isetegevus “Lääne Kaluri” kolhoosi Virtsu klubis(klubi juhataja Bruno Soom). Tuntuks on saanud väljaspool külanõukogu Virtsu näitering ja ansambel “Viire”.
Uudsena juurdus meil lapse sünni pidulik tähistamine. Majandid on vanematele sel päeval kinkinud mälestuseseme, lillekorvi ja kõiki asjaosalisi on pildistatud. Nõukoguliku tavana on endale eluõiguse võitnud ilmalik kalmistupäev. Viimasel ajal on kalmistule korrastamisele pööratud suurt tähelepanu. Karuse kalmistu korrastamisel on tänuväärset tööd teinud heakorratööline Vello Kõllamaa. Kultuurikomisjoni korraldada on ka igasuvine spordipäev. Võistlevad “Lääne Kaluri” Virtsu osakond ja Karuse kolhoos.

Möödunud aastatel on likvideeritud mitmeid väikesi algkoole. Virtsu 8-kl. kool sai uue hoone. Koolid on läinud üle kabinetisüsteemile.
Kiitust väärivalt on töötanud ka kolmas alaline komisjon, eelarve- ja kaubanduskomisjon (esimees kalurikolhoosi “Lääne Kalur” vanemraamatupidaja Ilma Oravas). Komisjon on korraldanud reide külanõukogu üheksasse kauplusse. Kontrollkäikude põhjal on tehtud kooperatiivile asjalikke ettepanekuid.

[ . . . ]
Arvukalt on laekunud valijate ettepanekuid. Lahendamist ootab Virtsu aleviku tänavate hooldamine, asfalteerimine ja valgustamine. Samuti on vaja Virtsus korraldada eraautodele bensiininimüük. Karuse kolhoosil tuleb leida ruumid juuksuri jaoks. Valijate ettepanekutest on lahenduse juba saanud Vatla kooli ja kaupluse vahelise teelõigu osaline asfalteerimine, Virtsus “Lääne Kaluri” kalamüügipunkti avamine, Massu pargi korrastamiseks võeti ette hoogtööpäev. Pidevalt on vaja leida lahendust pisiküsimustele, mis moodustavad külanõukogu tööst küllaltki suure osa.

Viimasel aastal on uue ilme saanud Virtsu alevik. Paranesid sealsete elanike olmetingimused. Valmis kauplus-söökla. Sellest sööklast tunnevad heameelt ka Virtsu kooli õpilased: nemad saavad sealt nüüd samuti maitsvat sooja toitu. 1975. aastal valmis apteegi ja ambulatooriumi uus hoone. Haapsalu KEK ehitas kalurikolhoosi jaoks 40-kohalise hotelli tüüpi elamu. Ehitatud on uusi tootmishooneid, rekonstrueeriti kalatööstuse tootmishooneid.

Külanõukogu praeguse koosseisu saadikud töötasid möödunud kahe aasia jooksul aktiivselt, ühiste jõudude ja pingutustega lahendati nii mitmedki kohalikku elu oluliselt, mõjutavad küsimused.
Külanõukogu töös oli mööduval perioodil ka veel puudujääke. Kuid usun, et 19. juunil valitav 25-liikmeline külanõukogu koosseis suudab kohaliku maainimese elu veelgi jõudsamini edasi viia.
[ . . . ]

Tagasi artiklite lehele