Sisukaart

Fotode kasutamine ainult autori loal ja viitega allikale.

Veebimeister
webmaster@virtsu.ee

Uuendatud
12.07.2024

Ilmus kogumik “Puhtu ajalugu ja loodus”

Toomas Kukk

1. aprill 2010 Eesti Loodus uudised

Läänemaal asuva Puhtulaiul ehk Puhtu poolsaarel on Eesti looduse uurimisloos eriline ja silmapaistev koht. Uurimislugu on tihedas seoses saare ja hilisema poolsaare asustus- ja kultuurilooga. 20. sajandi keskpaigast, mil Jakob von Uexküllile kuulunud suvemajas on tegutsenud zooloogia ja botaanika instituudi ornitoloogia- ja hilisem bioloogiajaam, on siin välitöid teinud, pikemalt või lühemalt peatunud või käinud pea kõik Eesti loodusteadlased, eriti aga zooloogia ja botaanika instituudi töötajad.

Seeria Estonia Maritima kaheksanda raamatuna ilmunud kogumik sisaldab seitse artiklit: Virtsu ja Puhtu ajaloost (Ants Hein), Puhtulaiu looduse uurimisest (Toomas Kukk, Märt Rahi), kadakatarjak, Puhtu kummalisim torikseen (Erast Parmasto), Puhtu maismaateod (Tiina Talvi, Raivo Mänd), Puhtu ebaskorpionilised (Tõnu Talvi), Puhtu liblikad (Urmas Jürivete) ning Puhtulaiu taimestik ja taimkate (Toomas Kukk). Kogumiku toimetas Toomas Kukk ja kirjastas pärandkoosluste kaitse ühing, väljaandmist toetas keskkonnainvesteeringute keskus.

Kogumikku saab endale tasuta ajakirja Eesti Loodus toimetusest
Veski 4 Tartu.

Tagasi artiklite lehele