Sisukaart

Fotode kasutamine ainult autori loal ja viitega allikale.

Veebimeister
webmaster@virtsu.ee

Uuendatud
10.05.2024

Laevaliikluse ümbersuunamiseks kulub paar tundi

28. august 2003 saarlane.ee

Saaremaa Laevakompanii juhatuse esimehe Tõnis Rihvki sõnul kooskõlastatakse Kuivastu-Virtsu praamiliini võimalikud kriisiplaanid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga.
“Kui Virtsu sadama rekonsuntrueerimistöödel hakatakse ka edaspidi rakendama ohutusnõudeid eiravat kai lammutustehnikat, kutsume tunni aja jooksul kokku kriisikoosoleku, mis otsustab laevaliikluse ümbersuunamise Virtsu sadamast Rohukülla”, rääkis Rihvk. “Ministeerium on antud arengustsenaariumitest informeeritud ning sellised tegevusplaanid eelnevalt kindlasti kooskõlastatakse. Samas ei tohi praamiliiklus Saaremaaga katkeda ning otsused peavad olema kiired”, ütles ta.

Rihvki nägemusel on sellisest lahendusest tingitud lisakulud sunnitud maksma Saaremaa Laevakompanii lepingupartner Saarte Liinid AS, kes sel juhul ei ole suutnud lepingutingimustest kinni pidada.

Saaremaa Laevakompanii maksab tänavu Saarte Liinide AS-ile sadamateenuste kasutamise eest ligi 13 miljonit krooni. Sellele lisanduvad veel täiendavad tasud muude teenuste nagu näiteks vee ja fekaaliveo eest. Kokku maksab Saaremaa Laevakompanii Saarte Liinide AS-ile erinevate teenuste eest aastas ligi 20 miljonit krooni.

“Kuid meie reisijatele juba tekitatud ja kriisiplaani rakendumise korral tekkivad ebamugavused, nagu pikad järjekorrad ning suur ajakulu, on korvamatud”, tõdes Rihvk. “Selge on aga see, et järgmise aasta lepingueelsed läbirääkimised Saarte Liinide AS-iga kujunevad varasematest erinevaks”, ütles ta.

27. augustil toimunud osapoolte kohtumisel väitsid Merko Ehituse AS esindajad, et lammutustehnoloogia saab kooskõlastatud Eesti Veeteede Ametiga, ühtegi kuupäeva seejuures ehitustööde läbiviijad anda ei osanud.

Tagasi artiklite lehele