Sisukaart

Fotode kasutamine ainult autori loal ja viitega allikale.

Veebimeister
webmaster@virtsu.ee

Uuendatud
10.05.2024

Mart Mõniste pälvis Hiiu maakonna teenetemärgi

Maris Raudsepp

1. märts 2021

“Mart Mõniste on olnud aastakümneid Hiiumaa fotograaf, Hiiumaa ajaloo ja kultuuriloo uurija ja jäädvustaja. Nii kujundaja kui küljendajana on Mart olnud kaastegev mitmete Hiiumaale oluliste teoste juures” – just nii kõlab tunnustus kohalikelt vallajuhtidelt. Marti iseloomustatakse kui tagasihoidlikku visa meistertegijat, kellel on oluline roll Hiiumaa maine kujundamisel.

Mart Mõniste on Virtsus sündinud ja kasvanud, hetkel elab ja toimetab Hiiumaal, kuid pole kaotanud sidet lapsepõlvekoduga. 2013. aastal pälvis Mart Hanila valla “Maa soola” aunimetuse kauaaegse vabatahtliku töö eest Virtsu kodulehe toimetamisel, päevasündmuste kajastamisel, kodukandi ajaloo uurimisel ja tutvustamisel. Kodulehel on palju materjali Virtsu ajaloost, mis on nõudnud põhjalikku uurimist ja süvenemist. 

Virtsu Arenguselts õnnitleb Marti teenetemärgi eest ja soovib palju edu kõikides ettevõtmistes!

Tagasi artiklite lehele