Sisukaart

Fotode kasutamine ainult autori loal ja viitega allikale.

Veebimeister
webmaster@virtsu.ee

Uuendatud
10.05.2024

Mis sünnib Rapla – Virtsu raudteel

2. august 1932 Postimees

Raudteevalitsuse erikomisjon käis neil päevil tutvumas Rapla-Virtsu raudteel käimasolevate ehitustöödega. Järelevaatusel selgus, et uue raudtee olukord on tunduvalt paranenud kevadise olukorraga võrreldes. Uue raudtee muldkeha on vajunud kohtades uuesti täidetud.

Virtsu jaama hooned on lõplikult valmis, samuti on ehitusel olev Vigala jaamahoone valmimas. Sügiseks kavatsetakse lõpule viia veel kahe jaama hoone ehitustööd. Mitmes jaamas puuduvad veel hooned ja elumajad raudtee ametnikkudele. Neid kavatseti kiires korras ehitada, kuid viimased krediitide kärpimised on sundinud ehitustest esialgu loobuma ja isegi pooleliolevaid töid katkestama.

Tagasi artiklite lehele