Sisukaart

Fotode kasutamine ainult autori loal ja viitega allikale.

Veebimeister
webmaster@virtsu.ee

Uuendatud
10.05.2024

Rõõmus meel Virtsu kalurite külas

15. juuli 1938 Lääne Elu

Meri annab rikkalikku saaki
Mõne aasta eest asuti Virtsus rajama kalurite asundust, mille kava teostamine asundusameti poolt on jõudnud nüüd juba nii kaugele, et mitmed kalurite perekonnad on asunud oma uutele asupaikadele ja on seal elamisega harjunud.

Esialgse kava järele pidi Virtsu ehitatama mitukümmend elumaja kaluritele, kuid sellest on esialgu loobutud. Praegu on asunduses, mis asetseb otse mere ääres, kolm elumaja täitsa valmis ning neis elavad kalurid sees. Lähemal ajal teostub veel uute kalurimajade ehitamine.

Kõik hooned tulevad ühesugused ning nad lähevad maksma 2000 kuni 3000 krooni vahel. Hooned on kõik kivist ehitused merepilliroost katusega ja sisaldavad alumisel korral kaks elutuba, lauda-talli hobusele või lehmale, sigadele, lammastele jne ning püüniste kuivatusruumi ja esiku. Hoone teisel korral on veel kaks elutuba.

Uutesse hoonetesse asunud kalurid on kohustatud tegema oma kulul sisemise remondi ning maksavad asundusametile igal aastal teatava kindla summa, mis on jõukohaselt väikene ning mille tasumise järele langeb hoone omanikule pärisomanduseks.

Krundid kalurikohtade juures pole suured, need ulatuvad pooleteisest hektaarist kuni kahe ja poole hektaarini. Kõik uudiskohtadele asunud kalurid-asunikud on aga pisikesel maalapikesel maa viimse jalatäieni üles harinud. Väetiseks annab meri otse ukse alt rikkalikult adru. Ka on peaaegu kõik uutele kohtadele asunud inimesed oma elumajade esised istutanud täis elupuid ja põõsaid.

Mis puutub uudiskohtadele asunud kalurite töösse merel, siis on nad sellega kõigiti väga rahul. Meri annab rikkalikult saaki ning nurisemiseks pole kellelgi põhjust. Meri Virtsu ümbruses on kalarikas, andes peale tavaliste kalade, nagu haugide ja ahvenate, ka rohkelt koha, angerjat ja muud.

Peaasi aga: uudistalunikud Virtsus on palju paremas seisukorras kui kalurid kuskil mujal. Neil on kala eksporteerimine kas siseturule või ka välisturule äärmiselt kättesaadav. Vaevalt kümne minuti tee kauguses asub sadam, kuhu tuleb ka raudtee. Varahommikuse saagi saatmine sama päeva hommikuks Tallinna turule ei tee mingeid raskusi.

Kuna Virtsu kaudu toimub kogu Saaremaa ja mandrivaheline liiklemine, siis on Virtsu nagu väravaks Saaremaale. Eriline elav liiklemine Virtsus on kevadel põllutööliste liiklemise ajal ja suvel, millal saared võtavad vastu mandrilt tuhanded turistid ja ekskursioonid.

Sellest kõigest olenevalt on Virtsu tekkimas elujõuline alevik ja keskus, mille kohal alles mõne aasta eest valitses vaikus, sest raudtee Raplast tõi siia elu ja hoogu.

Tagasi artiklite lehele