Sisukaart

Fotode kasutamine ainult autori loal ja viitega allikale.

Veebimeister
webmaster@virtsu.ee

Uuendatud
10.05.2024

Selgusid esialgsed Virtsu asula veeproovide vastused

Marko Matsalu
AS Matsalu Veevärgi juhataja

18. juuni 2009

Viimaste päevade uudistes on juttu olnud probleemidest vee kvaliteediga Virtsu asulas. Tänaseks on analüüside tulemusena selgunud, et uue rajatud puurkaevu vesi on reostunud. AS Matsalu Veevärk on uue puurkaevu süsteemist välja lülitanud ja asulat varustatakse veega vanast puurkaevust. AS Matsalu Veevärk tegeleb põhjuste likvideerimisega ning loodame selle nädala jooksul vee kvaliteedi normidele vastavaks saada. Seniks soovitame elanikel kraanivett keetmata mitte juua.
Hanila vallas Virtsu asulas puuriti aprillis uus puurkaev, et saada fluoriidide ja boori poolest normidele vastavat vett. Uuele puurkaevule teostati proovipumpamised, läbipesu ning võeti veeanalüüsid. Uuest puurkaevust võetud analüüsid vastasid normidele ning selle põhjal otsustati süsteemi käivitamiseks ühendada uus puurkaev ühisveevärgiga.

Pärast mõneajast töötamist halvenes vee kvaliteet tarbijate juures ning hakkasid saabuma esimesed signaalid vee maitse ja värvuse kohta. Ilmusid ka esimesed terviseprobleemid ja inimesed kurtsid halba enesetunnet. Et selgust saada inimeste tervisehäirete põhjustes, võttis AS Matsalu Veevärk eelmise nädala neljapäeval uued veeproovid ning uus puurkaev lülitati süsteemist välja.

Selgunud on uuest puurkaevust võetud täiendavate proovide esialgsete vastused. Mikrobioloogia analüüsidest järeldub, et uue puurkaevu vesi sisaldas koli ja enterokoki baktereid. Inimeste tervisehäired võisid olla põhjustatud nende bakterite sisaldumisest joogivees. Lisaks sisaldus vees savi ja liiva, mis põhjustasid vee hägusust, piimjat värvust ja halba lõhna.

Ilmnenud tunnuste põhjal võib oletada, et vee kvaliteedi halvenemise põhjustas mõni veesoon, mis avanes pärast uue puurkaevu kasutuselevõttu ning hakkas kandma kaevu reostust. Praegu varustab asulat veega vana puurkaev, mille kvaliteet on kontrollitud. Torustikele ja tehnoloogilistele seadmetele tehti läbipesu ning jätkub uue puurkaevu läbipesu kuni vee kvaliteedi normaliseerumiseni ja võetakse pidevalt uusi veeproove. Kuna tööd puurkaevuga jätkuvad ja et selline asi tulevikus ei korduks, tahab Matsalu Veevärk koos puurkaevu projekteerija ja ehitajaga reostuse allika ja põhjused välja selgitada.

Tänaseks on Virtsu asula veetorustikud läbi pestud ning torustikku pumbatakse inimeste tervisele ohutut vett. Kuna torustikes võib esineda jääkreostust, siis alates tänasest hakatakse pumbamajast väljuvat vett kloreerima. See võib põhjustada harjumatut vee lõhna ja maitset, kuid on inimestele ohutu. Vee kloreerimine kestab esialgsel hinnangul paar nädalat ning lõpetatakse pärast seda, kui oleme kindlad tarbijateni jõudva vee kvaliteedis. Esmaspäeval, 15. juunil võeti uued veeproovid pumbamajast väljuvast veest ning tarbijate juurest. Nende proovide vastused selguvad selle nädala lõpuks.

Seniks soovitame Virtsu elanikel kraanivett keetmata mitte juua.

Tagasi artiklite lehele