Sisukaart

Fotode kasutamine ainult autori loal ja viitega allikale.

Veebimeister
webmaster@virtsu.ee

Uuendatud
12.07.2024

Seltsimees Rüütel Virtsus

27. september 1984 Lääne Kalur

18. septembril külastas kalurikolhoosi Virtsu osakonda ja tutvus aleviku heakorraga EKP Keskkomitee büroo liige, Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees Arnold Rüütel. Teda saatsid Haapsalu Rajooni RSN Täitevkomitee esimees Hans Mägedi ja kolhoosi esimees Otu Sukles.

Seltsimees Rüütel jäi rahule kolhoosi keskuse ja tööstushoonete ümbruse heakorraga. Aleviku elamupiirkonnas on veel nii majade välisilme kui ka ümbruse kaunimaks muutmiseks küllalt teha. Paremini vajavad kordategemist aleviku siseteed ja tänavad.

Virtsu vasall-linnuse restaureerimise jätkamist pidas seltsimees Rüütel samuti vajalikuks.

“Lääne Kalur” toetab ja abistab kõigiti Virtsu aleviku kaunimaks muutmise üritust. Kolhoos ootab aleviku elanike aktiivset kaasalöömist selles töös.

Tagasi artiklite lehele