Sisukaart

Fotode kasutamine ainult autori loal ja viitega allikale.

Veebimeister
webmaster@virtsu.ee

Uuendatud
16.04.2024

Tegusad seltsid teevad külaelu põnevaks

Lehte Ilves

12. mai 2005 Lääne Elu

Kohaliku omaalgatuse programmi esimeses voorus said raha 15 seltsi ja ühenduse ettevõtmised rohkem kui saja tuhande krooni ulatuses

Kõige suurema summa sai Lääne Skautide Malev, 24 000 krooni noortejuhtide koolituseks. Nädalalõppudel, reede õhtust pühapäeva lõunani, kestval koolitusel saab teooriat ja praktikat kuni 25 mitmesuguses eas noortejuhti, selgitas skaudijuht Heikki Mutso.

Rälby Külaselts Vormsis sai raha küla kella tarvis. Seltsi juht Ene Sarapuu selgitas, et varem on külas olnud posti otsas kell, mis kutsus külarahvast kokku nii õnne kui ka õnnetuse korral. Nüüd on selts võtnud nõuks selline pronkskell uuesti posti otsa ajada. Paarkümmend tuhat krooni maksev ettevõtmine on sealmaal, et poolemeetrise läbimõõduga kell on valatud ja ootab Tallinnast saarele viimist. Kell saab oma kohale olevipäevaks.

Kiideva Külaseltsist on välja kasvanud uus ühendus, Kalaküla Rohelised. Ühendus tegeleb nüüd loodusturismiga ning sai raha Puise–Kiideva matkaraja äärde välikäimlate ja vabaõhuklassi rajamiseks. Kiideva Külaseltsi esimees Tiiu Tomingas ütles, et kui on katusega vabaõhuklass, saavad õpetajad lapsi õue õppima viia. Et sellise klassi tegemine nõuab raha rohkem, kui sai kohaliku omaalgatuse programmist, tahavad Kiideva elu eestvedajad kirjutada taotluse piirkonna konkurentsivõime suurendamise programmi. Sealt saadav kõige väiksem summa on 100 000 krooni, selgitas Tomingas.

Taotlusi hindasid Lääne maavalitsuse osakonnajuhataja Helena Järviste, Lihula rahvaülikooli juht Larissa Mandel, Palivere põhikooli direktor Tõnis Peikel, Taebla vallavanem Ülle Erman ja Lihula valla arendusnõunik Margus Källe. Projekte esitati 34 ja kokku küsiti 444 391 krooni. Komisjon lähtus põhimõttest, et rahastatavas projektis osaleks palju inimesi ja et see töö tooks kasu võimalikult paljudele.

Komisjon rõõmustas uute külaühenduste üle Vatlas, Turvalepas, Rõudes ja Käbikülas. Nende taotlused olid hästi läbi mõeldud ja korralikult vormistatud, kinnitas Järviste. Larissa Mandel soovitas neil, kes nüüd raha ei saanud, esitada taotlus järgmiseks rahajagamiseks sügisel.

Kohaliku omaalgatuse programmi I voorus
toetatud projektid (kr)

Lääne Skautide Malev, noorjuhtide kool 24 000
Uuemõisa Ühing, “Prahist lahti — laulud lahti!” 6 561
Üdruma Küla Selts, Läänemaa võrkpalli külaliiga 3 550
Spordiklubi Nõva, kodukoha noorteüritused 9 000
Martna Päevakeskus, külaseltside kevadpäev 2 790
Turvalepa Külaselts. Kiik, lõkkeplats, kokkutulek 13 863
Kalaküla Rohelised. Välikäimlad, vabaõhuklass 4 000
Rõude Küla Seltsing. Võrk– ja korvpalliplatsid, külakiik 8 455
Vatla Külaseltsing. Seltsi asutamine, ruumide remont 13 427
Kirbla Külaselts. Võsalõikuri ostmine 7 335
Hanila Spordiselts. Virtsu pargi võrkpalliplats 6 571
Virtsu Harrastusmuuseumi Selts. Fotonäitus 5 000
Käbiküla Külaseltsing. Piknikupaik, tualett, lipuvarras 8 000
Põldotsa Rahvaspordiklubi. Kadarpiku küla päevad 4 000
Rälby Külaselts. Rälby küla kell 6 000
KOKKU 122 552

Tagasi artiklite lehele