Sisukaart

Fotode kasutamine ainult autori loal ja viitega allikale.

Veebimeister
webmaster@virtsu.ee

Uuendatud
10.05.2024

Tuulepark tõstab elektri hinda

Andrus Karnau

21. märts 2002 Lääne Elu

Läänemaale Hanilasse kerkib kaks keskkonnasäästlikku elektrienergiat tootvat tuuleparki, kuid Fortumi hinnangul võib keskkonnahoidliku energia tootmine tõsta Läänemaa elektritariife.

Saaremaa ettevõtjate osaühing Roheline Ring kavatseb ehitada Virtsu nelja tuulikuga pargi, mille võimsus on 2,4 MW. Saksa kapitalile tuginev OÜ Renewable Energy Group kavatseb Virtsust põhja poole Rõustesse ehitada tuulepargi, mille võimsus küünib 30 megavatini.

Fortum Läänemaa tehnikaosakonna juhataja Raul Sirak ütles, et Virtsu tuulepark suudab toota ligi poole Läänemaal ööpäevas tarbitavast elektrist. Tavatingimustes annavad Virtsu tuulepargi generaatorid kümnendiku maakonna elektritarbimisest.

Energiaseadus kohustab võrguettevõtet ostma alternatiivenergiat ja tasuma selle eest üheksa kümnendikku kodutarbija põhitariifist. Fortum peaks sel juhul tasuma tuuleelektrijaama omanikele 90 senti kilovati eest, ütles Sirak. “Kui Fortum Läänemaa ostab mõned megavatid tuuleenergiat, tõuseb meie klientide elektritariif tunduvalt,” ütles ta. Siraku sõnul on Roheline Ring esitanud Fortumile liitumistaotluse, kuid seni pole Fortum firmaga kokkulepet saavutanud.

Fortum Läänemaa juhataja Are Veski sõnul paneb alternatiivenergia ostukohustus Läänemaa elektrivõrku haldavale Fortumile kohustuse, mille peavad tavatarbijad kinni maksma.

“Toetame tuuleenergia tootmist, aga globaalprobleeme ei saa ühe valla elektritarbijate arvel tasuda,” ütles Veski. Siraku sõnul on Fortumi madalpingevõrk Virtsus küllalt tugev, et Rohelise Ringi tuuleenergiat transportida. Rõustes piisava tugevusega elektriliini Fortumil pole, küll on seal Eesti Energiale kuuluva põhivõrgu alajaam ja kõrgepingeliin.

Eesti Energia alternatiivenergia osakonna juhataja Martin Kruus ütles, et tehnilisest lahendusest olenemata ostab alternatiivenergia kohalik võrguettevõtja. “Virtsu on Fortum Läänemaa võrgupiirkond, ostukohustus lasub kohalikul võrguettevõtjal,” ütles Kruus. Kruus möönis, et võrguettevõtted ei peaks kandma alternatiivenergia tootmise kulu. “Olen täiesti nõus, et alternatiivenergia eest peaks tasuma riigieelarvest või erifondist,” ütles ta.

Eestis tarbitavast elektrienergiast on praegu umbes 2% roheline ehk taastuv energia. Kruusi sõnul on lõviosa sellest põlevkivi utmisgaasidest toodetu. “Tõeline roheline energia moodustab praegu umbes 0,1% Eestis tarbitavast elektrist,” ütles Kruus.

Üks tuulegeneraator töötab praegu Hiiumaal Tahkuna neemel, veel on riigis kümmekond töötavat hüdroelektrijaama.

Pärnu Postimehe andmeil kavandab Roheline Ring tuulepargi ehitada Audru ja Tõstamaale vahelisele rannikule. Roheline Ring ja Renewable Energy Group on algatanud tuulepargi maa detailplaneeringu. Hanila vallavalitsusest öeldi Lääne Elule, et planeeringuid pole vallavolikogu veel jõudnud kinnitada.

Tagasi artiklite lehele