Sisukaart

Fotode kasutamine ainult autori loal ja viitega allikale.

Veebimeister
webmaster@virtsu.ee

Uuendatud
16.06.2024

Virtsu alajaama rekonstrueerimine on lõppenud

Enn Tosso

1. oktoober 2009 Äripäev

Elering võttis Eltel Networks ASilt vastu Virtsu 110kV rekonstrueeritud alajaama, mille kaudu toimub põhiline energiaülekanne Saaremaa, Hiiumaa ja Muhumaa tarbijate elektrivarustuse tagamiseks.

Seoses Virtsu alajaama rekonstrueerimise lõppemisega paranes saarte elektrivarustuse töökindlus. Rekonstrueerimistööde kogumaksumus oli 40,8 miljonit krooni.

Rekonstrueerimise käigus paigaldati üle 40 aasta vanade seadmete asemel uus 110kV välisjaotusseade, 35kV sisejaotusseade ning täiendavalt uus tuulepargi 110kV trafo lahter. Ühtlasi valmis uus juhtimishoone koos vajalike releekaitse-, juhtimise- ja abipingeseadmetega.

Virtsu alajaama uue tuulepargi 110kV lahtri kaudu toimub juba rohelise tuuleenergia ülekanne kolmelt töös olevalt 2,3MW tuulegeneraatorilt ja kolm analoogset on plaanis viia töösse järgmise aasta algusel. Virtsu alajaama uue tuulepargi lahtriga ühendatud ja ühendatavaid tuulikuid opereerib Nelja Energia OÜ.

Elering OÜ on energia ülekandega tegelev ja elektrisüsteemi töökindlust tagav ettevõte, mis ühendab terviklikuks energiasüsteemiks Eesti suuremad elektrijaamad, jaotusvõrgud ja suurtarbijad.

Tagasi artiklite lehele