Sisukaart

Fotode kasutamine ainult autori loal ja viitega allikale.

Veebimeister
webmaster@virtsu.ee

Uuendatud
10.05.2024

Virtsu arenguselts registreeritud

Jüri Mõniste

5. märts 2004 www.virtsu.ee

Virtsu Arenguseltsi põhikiri pdf-fail, 17 KB, 4 lk

Veebruaris saadi ühele poole Virtsu Arenguseltsi asutamisega seotud toimingute ja paberimajandusega. Siinkohal sobiks meenutata, kuidas asi üldse alguse sai.

Eelmisel aastal moodustati Hanila valla Spordiselts. Selle eestvedajaks on Martin Vänt. Esimese ettevõtmisena tehti võrkpalliplats Werderi õlleka juurde. Kuid Martin arvas, et Virtsus oleks vaja suuremat külaseltsi. Selle jutuga ta siis minu juurde tuli ja peale väikest arupidamist kutsusime 7. detsembril kokku esimese koosoleku Werderis. Osalesid Laine Vesker, Liivi Pank, Martin Vänt, Eda Männilaan, Tõnis Soop ja Jüri Mõniste. Arutelus jõuti ühisele seisukohale, et Virtsule oleks vaja oma seltsi, mis tegeleks kohaliku elu-oluga.

Järgmisele kokkusaamisele Virtsu Põhikoolis kogunes huvilisi juba 13. Ühistegevusest rääkis Larissa Mandel ühendusest Kodukant Läänemaa. Arutasime seltsi asutamise ja arengukava koostamise vajalikkust.

Kolmandal korral, jaanuari alguses, kogunes meid koolimajja juba 20. Arutusel oli seltsi nimi ja põhikiri. Kuna Virtsu on ikkagi alev, ei tahetud panna seltsi nimeks külaselts. Me ei taha mööda minna külaseltsidest, vaid ainult sõnast küla seltsi nimes. Sellel koosolekul selgusid ka arengukava koostamise koolitusele minejad. Koolitus Lihula Rahvaülikoolis veel kestab ja sellel osalevad Kersti Täht ja Elmo Kivisalu. Praegu toimub ühiselt Virtsu arengukava koostamine.

Jätkub seltsi liikmete vastuvõtmine. Enne seda soovitame tutvuda seltsi põhikirjaga. Liikmeks astumise avalduse blankette ja põhikirja tutvumiseks võib küsida Laine, Martini, Liivi, Kersti, Elmo või Jüri käest.

Ettevalmistamisel on küsitlus Virtsu arengu ja elanike soovide kohta. Küsitluslehti saab kohalikest kauplustest. Tagastage need hiljemalt 15. märtsiks kauplustes olevatesse küsitluskastidesse. Küsimustele saab vastata ka otse internetis – küsimused on siin.

Info Virtsu Arenguseltsi kohta telefonil 515 1988 (Jüri Mõniste) Jätkame info avaldamist seltsi tegevuse kohta Virtsu koduleheküljel.

Virtsu Arenguselts tegutseb Virtsu parema tuleviku nimel.

Tagasi artiklite lehele