Sisukaart

Fotode kasutamine ainult autori loal ja viitega allikale.

Veebimeister
webmaster@virtsu.ee

Uuendatud
16.06.2024

Virtsu Arenguseltsi üldkoosolek

Maris Raudsepp

5. juuli 2021

Laupäeval, 27. juunil toimus Virtsu Kooli aulas seltsi üldkoosolek, kus tehti kokkuvõtteid 2020. aasta olulisematest tegevustest, anti ülevaade Aruka Küla projektist ja räägiti kultuuriüritustest Virtsus.

Arenguseltsi juhatuse esimees Jüri Mõniste tutvustas 2020. aasta tegevusaruannet. Paljud Virtsu projektid on saanud toetust MTÜ Hanila Toetusgrupilt ja tänu sellele on näiteks jätkatud ehitustöödega mõisatallis, renoveeritud mõisa väravahoone katus ja paigaldatud helisummutavad paneelid kooli saali. Mõisatalli kõige esimese ruumiga saavad huvilised tutvuda Virtsu Merepäeval, kui muuseumi riiulid on üles seatud ja uksed näituseks avatud! Tänavu ootab ees tallipõranda valamine kõige suuremas 150m2 ruumis, mis jääks tulevikus Virtsu rahval kooskäimiseks, näituste või ürituste korraldamiseks. Eelmisel aastal alustatud raamat “Virtsu Kool 80” on esitatud lõpuks trükkimiseks, raamatu esitlus on plaanis septembrikuus. Arenguseltsi kultuuriline tegevus on kolinud Virtsu Kooli. Seltsi tegevuseks on kasutada endine kooli köök, söögisaal ja aula. Kui õnnestub muuseumi infokogu ka ära tuua, siis on võimalik vana seltsimaja maha müüa või rendile anda.

Seltsi liige Kulno Kesküla andis ülevaate Aruka Küla projektist. Virtsu on koostanud endale aastateks 2021-2030 strateegia, kuidas saada arukaks külaks. Tegemist on 50 lk eestikeelse dokumendiga, mille lühiülevaade on 3 lk ja leitav kodulehelt. Hiljuti küsisime Euroopast raha Virtsu noortejuhi ja küla aktiveerija palga jaoks. Lähiajal peaks selguma vastus. Antud programm kestab 2022. aasta märtsini. Mõtteis on kodukohviku päevad korraldada Virtsus ja lähiümbruses. Merepäeva raames toimub Aruka elamise töötuba ja avatud on Arukas Kohvik kooli saalis. Ideid Virtsu elu edendamiseks on väga-väga palju, aga napib aktiivseid inimesi, kes ideid ellu viiksid. Seega kui kellelgi on soov meie mõttetalgutel välja käidud projekte vedada ja Virtsu elu edendada, siis anda endast julgelt märku!

Virtsu kultuuritegevusest rääkis kultuurijuht Raul Targamaa2020. aastal jäid olude sunnil enamus plaanitud üritused ära, augustikuus toimus vaid Muinastulede öö. Korraldasime ka “Kaunis Virtsu” konkursi, mille võit läks Majaka tn 22. Tänavu anname auhinna üle Merepäeval suurel laval. Ka 2021. aasta algas rohkete piirangutega. Esimene üritus Pere-Merepäev toimus maikuus linnuse juures. Vanalinn on väga ilus uus koht peopidamiseks, kus oleme küll väga sõltuvad ilmast, aga saame kasutada kehva ilma korral suurt välitelki. Toimus ka jaanipäev, mis oli samuti rahvarohke ja tore pidu. Momendil käib suur töö Merepäeva ettevalmistamisega. Kutsutud on esinejaid Pärnust, Hanilast ja Raplast. Peaesineja on Justament. Eelmisel aastal soetas selts korraliku muusika võimenduse, mis on üles seatud kooli saali. Saali akustika on oluliselt paranenud tänu heli summutavatele paneelidele laes. Virtsus käib koos kaks elujõulist rühma: instrumentaalpunt ja 60+ laulunaised. Aktiivselt otsime rahvatantsu juhendajat. Tuntakse puudust noorte eestvedajast, rahvas sooviks suveüritustel esinemas näha ka lasteaia ja koolilapsi. Virtsu Kooli saali koos helitehnikaga, samuti köögiruume on võimalik kasutada kokkulepitud tingimustel kõigil, kes soovivad üritust korraldada.

Kõik tegusad inimesed on oodatud seltsiga liituma, kõik ettepanekud teretulnud! Võta ühendust virtsu@virtsu.ee

Foto: Maris Raudsepp

Tagasi artiklite lehele