Sisukaart

Fotode kasutamine ainult autori loal ja viitega allikale.

Veebimeister
webmaster@virtsu.ee

Uuendatud
10.05.2024

Virtsu ja Lihula ettevõtjad said kokku

Kaie Ilves

23. märts 2013 Lääne Elu

Katrin Pärnpuu fotod üritusest siin.

Neljapäeval [21. märtsil 2013] kogunes Virtsus kohaliku arenguseltsi eestvõttel esimest korda ligi 60 Lihula ja Virtsu piirkonna ettevõtjat.

Tootmise tähtsust on raske alahinnata, leidis Hanila vallavanem Arno Peksar. „Kui pole tootmist, kaob ka teenindus ja vald,” tõdes ta. Peksari sõnul on vallas veidi üle 600 maksumaksja, aga 300 töökohta. Rahvastikuregistri ja rahvaloenduse andmete vahe on 200 inimest, need on inimesed, kes on ühe jalaga mujal, sest kohapeal pole töökohti, sõnas Peksar. Omavalitsuse ülesanne on hoida tootmist toetavaid struktuure, kuni võimalik, ütles ta.

„Kolm aastat tagasi oli Lihula ennast lõhki laenanud. Saime aru, et saame toetuda kohalikele ettevõtjaile,” märkis Lihula vallavanem Riho Erismaa.

Esialgu kuulasid ettevõtjad Leaderi, töötukassa, EASi jm esindajate ettekandeid, päeva lõpus vallandunud diskussioon pani nad mõtteid vahetama. „Järgmist korda saame kokku juba lähiajal mõnes ettevõttes vähem formaalses õhkkonnas,” sõnas Virtsu arenguseltsist Aimar Roomets.

Idee hakata omavahel edaspidi vahetult suhtlema andis Lihula väikeettevõtja, Rootsi taustaga Holger Wachtmeister. „Meil on üks kohalik viga, ettevõtjad on liiga suletud. Võiksime üksteiselt õppida,” sõnas Wachtmeister. Loomult uudishimulikuna on tema suhelnud K.Meti inimestega ja saanud sealt oma sõnul nii mõnegi hea idee.

Päeva juhtinud Andres Huule küsimusele, kes sooviks suhelda, tõusis saalis kätemeri. Noor fotograaf Olev Mihkelmaa leidis, et raha ei ole noorele ettevõtjale peamine. „Tänane päev oli selle põhine, kust küsida raha, aga sellest olulisem on toetusgrupi tugi,” sõnas Mihkelmaa.

Roomets ütles, et jäi päevaga rahule. Eesmärk oligi, et ettevõtjad hakkaksid suhtlema, tekiksid vahetud kontaktid ja koostöö ning kokkuvõttes tõuseks sellest tulu kogu piirkonnale. Roometsa sõnul oli idee ettevõtjad kokku kutsuda paari aasta tagune, nüüd tulid appi kohalikud omavalitsused ning Virtsu ettevõtluspäevast sai Lihula ja Virtsu ettevõtluspäev.

Päeva korraldasid LAK, Virtsu arenguselts, Lihula ja Hanila vallavanem.

Tagasi artiklite lehele