Sisukaart

Fotode kasutamine ainult autori loal ja viitega allikale.

Veebimeister
webmaster@virtsu.ee

Uuendatud
5.06.2024

Virtsu ja Metsküla kogukondade esindajad käisid Riigikogus maakoolide eest seismas

Maris Raudsepp, Virtsu Arenguselts

14. juuni 2023

Virtsu ja Metsküla kogukondade esindajad Karin Madisson, Pille Kaisel, Püü Polma, Aimar Roomets, Daile Kürsa, Maris Altmann ja Lastevanemate Liidu esindaja Aivar Haller käisid teisipäeval, 13. juunil Riigikogu kultuurikomisjonis oma ettepanekutega, kuidas tagada maaelu säilimine ja muuta maakoolide süsteemi. 

Riigikogule esitatud kollektiivses pöördumises toodi välja, et kehtiv kohalike omavalitsuste rahastus- ja haldusmudel on seadnud elujõulised maakoolid ebavõrdsetel alustel sulgemisohtu. Kogukonnad avaldasid soovi, et Riigikogu arutaks kohalike omavalitsuste toetamist, et säiliks kvaliteetne kodulähedane haridusvõrk. Riik peaks sekkuma, kui kohaliku omavalitsuse otsus on vastuolus riiklike arengudokumentidega.

Istungil osalenud Kristina Kallas märkis, et põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses pole sõnastatud hea kooli ega hea hariduse mõõdikuid ning kohalikud omavalitsused teevad sageli otsuseid valla eelarvest lähtudes. Ministri sõnul on sellele probleemile mõeldes väljatöötamisel põhikooli rahastusmudel kuni kuuenda klassini ning lisaks on minister palunud üle vaadata ja esimesel võimalusel täiendada koolide avamist ja sulgemist puudutavaid juhendmaterjale, mis ei arvesta praegu piisavalt laste õiguste kaitsega.

Kultuurikomisjoni sõnul on tegemist olulise riikliku küsimusega. Komisjoni esimees Heljo Pikhof ütles, et maakoolid on Eesti haridussüsteemis vajalikud, kuna paljudele lastele sobivad just väiksemad koolid ja klassid, lisaks on maakoolidel suur roll selles, et elu maal säiliks. Kui koolid pannakse kinni, siis inimesed lahkuvad, mis omakorda pärsib ka kohalikku ettevõtlust. Kindlasti on vaja edaspidi arvesse võtta hea kooli mudelit, et poleks võimalik väärt koole sulgeda üksnes seetõttu, kuna selline otsus on otstarbekas kohaliku omavalitsuse eelarve mõttes.

Tagasi artiklite lehele