Sisukaart

Fotode kasutamine ainult autori loal ja viitega allikale.

Veebimeister
webmaster@virtsu.ee

Uuendatud
12.07.2024

Virtsu kaubakai äratab suuri lootusi

Andrus Karnau

5. oktoober 2000 Lääne Elu

Virtsu sadama uus kaubakai lubab vedada senisest vähemalt kolm korda rohkem kaupa aastas ja toob Hanila valda vähemalt sada uut töökohta.

AS Saarte Liinide arendusdirektori Peeter Oopkauba sõnul on kaubakai rajamise hinnast vara rääkida. Ajakirjanduses pakutud 40 miljonit krooni pidas ta ligikaudseks maksumuseks.

“Projekteerimine pole veel alanud,” ütles Oopkaup. “Maksumus võib olla väiksem, kai ehitatakse erainvesteeringutega.” Praegu veetakse Virtsu kaudu ligi 150 000 tonni kaupa aastas. Lõviosa sellest moodustab Kurevere karjääri dolomiidikillustik ja -tuhk.

Oopkauba sõnul suudaks uus kai rohkemgi kaupa vahendada, kui ainult jätkuks, mida Lõuna-Läänemaalt meritsi vedada.

Kaubakai rajatakse Virtsu sadama reisikai kõrvale. Ehitus algab tõenäoliselt 2002. “Kaubakai ja laoplatsi ehitame merre,” lausus Oopkaup, viidates sellele, et sadamal ei teki vajadust ümberkaudseilt omanikelt maad juurde osta.

Virtsulased on soodsalt meelestatud. “Peaksin rumal olema, kui ma ei toetaks sadama laiendamist,” ütles Hanila vallavanem Arno Peksar. Vallavanem loodab, et kaubakai valmimise järel tekib Hanilas võimalus luua sada uut töökohta.

Esmaspäeval tutvustasid AS Saarte Liinid ja OÜ E-Konsult Virtsu elanikele uue kaubakai keskkonnaekspertiisi tulemusi. “Virtsulaste elutingimusi kaubakai ei halvenda ja sadama laiendamine ei riku keskkonnakaitse normatiive,” ütles keskkonnaekspertiisi teinud firma E-Konsult juhatuse esimees Lembit Linnupõld.

E-Konsult uuris võimalikke keskkonda kahjustavaid mõjusid kahes kohas: praeguses sadamas ja kalatehase kõrvale Tallinna maantee äärde jäävas lahesopis. Kalatehase kõrvale lahesoppi ei saa keskkonnauuringu järgi sadamat rajada. “Selle koha praakisime välja, sest seal on kalakoelmud ja lahesuu sulgemine halvendaks vee kvaliteeti,” lausus Linnupõld. “Et lahte juhitakse Virtsu puhastatud heitveed, võib laht haisema minna.”

Peksari sõnul ei esitatud rahvakoosolekul põhimõttelisi vastuväiteid, tehtud märkused olid asjalikud. “Elanikud, keda sadama müra ja tolm häirib, saavad oma ettepanekud teha ja need võetakse arvesse,” lubas vallavanem.

Pärast ekspertiisi tulemuste kinnitamist keskkonnaministeeriumis algatab Saarte Liinid sadama detailplaneeringu. Pärast selle arutelu ja kinnitamist Hanila volikogus saab alustada kai projekteerimist. Vald seab tingimuse Hanila vallavõimud nõuavad, et ühtaegu sadama planeeringuga koostataks Virtsu liikluskorralduse uus kava.

“Kui ei lahendata liiklusprobleemi, siis me sadama detailplaneeringut ei kinnita,” ütles Peksar. Asulat läbiva Tallinna maantee liiklusohtlikkust tunnistas ka keskkonnaekspertiisi koostanud E-Konsult. “Tallinna maantee liikluskorraldus on ebarahuldav,” ütles Oopkaup. “Autod, mis kiirustavad praamile, kihutavad läbi asula ja see probleem vajab lahendamist.”

Tagasi artiklite lehele