Sisukaart

Fotode kasutamine ainult autori loal ja viitega allikale.

Veebimeister
webmaster@virtsu.ee

Uuendatud
10.05.2024

Virtsu tööstuspark kütab kirgi

Kaie Ilves

29. juuli 2013 Lääne Elu

Virtsu tööstuspargi vastane leiab, et tööstuspargi Virtsu elurajooni kavandamise ainsaks põhjuseks on vallajuhtide erahuvid.

Hanila vallavolikogu esimees Mardo Leiumaa on ühe planeeritavasse tööstusparki koliva ettevõtte, seni Kõmsil tegutsenud K.METi suuromanik. Suur osa planeeritava tööstuspargi maast, millel ei ole praegu erilist väärtust, kuuluvat aga vallavanem Arno Peksari lähisugulasele, ütles tööstuspargi vastasele pöördumisele alla kirjutanud Aare Saliste. Kui maa kuulutataks tootmismaaks, siis selle väärtus kasvaks, sõnas Saliste.

Mardo Leiumaa ütles, et K.METi juhina ei ole talle tähtis, kas tööstuspark tuleb Kajaka poe lähistele või mitte. Asula terviklikku arengut silmas pidades tuleks tööstuspark rajada siiski sinna, sest see annaks võimaluse ehitada Virtsu eri osade vahele tee. Selles punktis era– ja üldised huvid kattuvad, sõnas ta.

Hanila vallavanem Arno Peksar nentis, et kui vaadata, kas maa kuulub kellegi sugulasele või sõbrale, siis ei ole Virtsusse üldse võimalik tööstusparki rajada. „Tööstuspargi all olevat maad ei müü ega osta mina. Mina ei ole ka pargi asukohta valinud. Kasu saaksin ma siis, kui hakkaksin ettevõtjaks või saaksin tööstuspargis töökoha,” arutles Peksar. Peksari sõnul on Virtsu keskele lihtsalt kõige odavam tööstusparki rajada.

„Väike küla, kõik on sugulased, aga erahuvid ei saa olla tööstuspargi rajamise põhjus,” sõnas Saliste. Ühtegi konkreetset vastust, miks peaks tööstuspargi ehitama just Kajaka poe lähistele, ei ole Saliste enda sõnul saanud. „Ei ole normaalne, et tehnopark on alal, kus on neljas küljes elamud,” sõnas ta.

Väidet, et tehnopark müra ei tekita, Saliste ei usu. „Kui maa on kuulutatud tootmismaaks, siis ei saa keegi pidurdada seda, mis sinna tuleb,” sõnas ta. Ainsana ongi Salistele öeldud, et tööstusalaga kaasneb Virtsu kaht osa ühendav tee, mida vald ise ei jaksaks, aga taotletava toetusega saaks ehitada. Saliste peab teed ettekäändeks ja arvab, et tegelikult polegi ehk plaanis seda rajada. „Miks rajada tehnopark ainult sellepärast, et kaks küla osa on vaja ühendada? Miks peaks vald saama eramaal 2 km tee ehituseks raha?” arutles ta. Saliste sõnul ei vajagi elanikud tegelikult autoteed, kus hakkaksid sõitma suured veomasinad. „Piisaks kõnniteest või matkarajast,” märkis ta. Arno Peksari sõnul pole võimalik öelda, kas inimesed tahavad teed või mitte: arvatakse nii ja teisiti.

„Tuleks korraldada rahvaküsitlus,” nentis ta. Aare Saliste ütles, et kui vallavalitsejate eesmärk on luua töökohti, ei jäetaks ideed seisma ainult sel põhjusel, et kohalikud asukohta heaks ei kiitnud. „Kui eesmärk oleks tõsine, siis vaadataks plaanid uuesti läbi ja jätkataks,” sõnas ta.

Virtsu tööstuspargi idee autor on Virtsu arenguselts. Seltsi juht Jüri Mõniste on endiselt kindel, et tööstuspargi parim mõeldav asukoht on keskus, sest tee rajamine on väga oluline. „Kogu liiklus käib Tallinna maanteel, ei pääse poodi ega poest välja. Kui praam tuleb sisse, ei saa üle teegi,” ütles ta. Mõniste kinnitas, et arenguselts ei ole tööstuspargi ideest loobunud, vaid on selle ajutiselt peatanud. „Mõtleme–vaatame. Tõenäoliselt tuleb korraldada rahvahääletus,” sõnas Mõniste.

Aare Saliste ütles, et kui peaks jätkatama suunal rajada tööstuspark elumajade vahele, siis nemad jätkavad võitlust. 10. juulil edastasid protestijad Hanila vallavolikogule, -valitsusele ja K.METile 22 allkirjaga üleskutse, milles teatasid, et pole nõus plaaniga rajada park keset elurajooni, ning soovitasid asukohaks Vanalinna tööstuspiirkonda.

Tagasi artiklite lehele