Sisukaart

Fotode kasutamine ainult autori loal ja viitega allikale.

Veebimeister
webmaster@virtsu.ee

Uuendatud
10.05.2024

Virtsus alustab tööd Eesti esimene tuulepark

11. oktoober 2002 Eesti Energia pressiteade

Täna, 11. oktoobril, kell 16.00 hakkab tööle Eesti esimene kaasaegne taastuvenergiat tootev tuulepark – Virtsu Tuulepark. Tuulikute generaatori käivitab Eesti Vabariigi president Arnold Rüütel.

Virtsu Tuulepargi avamisega astutakse suur samm edasi perspektiivse ja loodussõbraliku energialiigi laiema kasutuselevõtu suunas.

Virtsu Tuulepark on OÜ Roheline Ring, Eesti Energia AS-i ja Saksa elektrituulikute tootja Enercon GmbH ühisprojekt. Tuulepargi kolme tuuliku koguvõimsus on 1,8 MW ja planeeritud energiatoodang aastas on 4,8 GWh. Sellega suudavad tuulikud rahuldada ca 500 kodumajapidamise aastase elektritarbimise vajaduse.

Eesti Energia juhatuse esimehe Gunnar Okk’i sõnul soovib Eesti Energia taastuvenergeetika arendamisel Eestis esirinnas olla ning seetõttu osaletigi Eesti esimese tuulepargi loomisel.

“Roheline Ring näeb taastuvenergia valdkonna arengut elektritootmise hajutamises. Peale protsessis osalemise annab tuuleenergia suurele hulgale Lääne-Eesti ja saarte ettevõtlikele inimestele võimaluse oma sissetulekuid suurendada,” ütles OÜ Roheline Ring juhatuse liige Tullio Liblik.

Tuulepargi kolmest tuulikust kaks kuuluvad Saaremaa ettevõttele Roheline Ring ning üks Eesti Energiale, viimane on Eesti Energia esimene Rohelist Energiat tootev tuulik. Tuulepargi rajamist toetasid abirahadega Saksa Majandus – ja Tehnoloogiaministeerium summas 6,5 mln krooni ning Eesti Regionaalarengu Sihtasutus summas 100 000 krooni. Kokku investeeriti tuulepargi rajamisse 36 mln krooni.

Virtsu Tuulepargi tuulikute mastid on 63 meetrit kõrged, rootori diameeter koos labadega on 44 ja ühe tiiviku laba pikkus 19 meetrit.

Virtsu Tuulepargis toodetavat elektrienergiat müüakse Eesti Energia Rohelise Energia osalussüsteemi, kus iga era- ja juriidiline isik on saab toetada taastuvenergia tootmist, ostes vastava järgu sertifikaadi. Tänaseks on looduskeskkonna säilitamise eesmärgil Rohelise Energia osalussüsteemiga liitunud juba sadakond äriettevõtet ja üle 230 eraisiku.

Eesti esimene, 0,15 MW võimsusega tuulik alustas tööd 1997. aasta septembris Hiiumaal Tahkuna neeme tipus.

Täiendav info:
Martin Kruus
Eesti Energia Taastuvenergia ettevõtte direktor
Tel 071 52 787, 050 19 866

Tullio Liblik
OÜ Roheline Ring juhatuse liige
Tel, 045 33 144, 050 49 721

Tagasi artiklite lehele