Sisukaart

Fotode kasutamine ainult autori loal ja viitega allikale.

Veebimeister
webmaster@virtsu.ee

Uuendatud
5.06.2024

Virtsus avati mälestuskivi

11. oktoober 1984 Lääne Kalur

1944. aasta 29. septembri õhtul alustasid Eesti rahvuskorpuse 295. laskurpolgu 1. pataljoni võitlejad Suure väina forsseerimist. Esimesena maabus saarel rühm võitlejaid Albert Repsoni juhtimisel. Peagi oli kogu polk ületanud väina ja sama päeva õhtuks oli Muhu saar vaba.

Selle kangelasliku võidu märkimiseks oli Virtsusse püstitatud mälestuskivi, mis aga nüüd, mil sadamasse on ehitatud uusi hooneid, jäi vähemõjusaks. Nii otsustati väina ületamise tähistamiseks paigutada suurem mälestusmärk.

29. septembril avatigi Virtsus uus mälestuskivi vastava tahvliga. Pidulikule avamistalitusele oli tulnud suur rühm sõjaveterane, kes olid sellest forsseerimisest osa võtnud, meie rajooni juhtivad töötajad, „Lääne Kaluri” esindus, Virtsu 8-klassilise kooli õpilased ja teised. Katte mälestustahvlilt langetasid erukindralmajor K. Aru, EKP Haapsalu Rajoonikomitee teine sekretär L. Soosalu ja rajooni täitevkomitee esimees H. Mägedi. Miitingul esines Haapsalu sõjaveteranide ansambel “Tungal”.

Tagasi artiklite lehele