Sisukaart

Fotode kasutamine ainult autori loal ja viitega allikale.

Veebimeister
webmaster@virtsu.ee

Uuendatud
12.07.2024

Ühishauad Hanila kalmistul

Punaväelaste ühishauad Hanila kalmistul

Enamus Hanilasse maetutest on surnud 1944. aasta sügisel Hanila koolimajas olnud välihaiglas (Хирургический Полевой Подвижной Госпиталь № 744).

Kahte ühishauda maetuid on Kultuurimälestiste riikliku registri andmetel kokku 155, neist nimeliselt teada 104, tundmatuid on 51.

Hauatahvlitele on kantud kokku 90 nime (2×45). Nimede järgi otsustades võib neist olla eestlasi 36. Auaste on märkimata 3 nime juures. Reamehi ja jefreitoreid on 60, seersante ja vanemaid 18, ohvitsere 12 (major, kapten, 5 leitnanti, 2 nooremleitnanti).

Kalmistu sissepääsust paremale jääval hauaplatsil on madalal soklil dolomiidist tahvel mõõtudega 210x100x20 cm. Tahvlil on 45 nime. Matmiskoht on ajaloomälestisena riikliku kaitse all reg nr 4051

Здесь похоронены воины Советской Армии
павшие за освобождение Советской Эстонии
в сентябре – декабре 1944 года

рядовой Абрамов Д.Г.
рядовой Антон Э.А.
рядовой Баксимиров Ф.М.
рядовой Болрекий Т.И.
рядовой Вавренчук П.Н.
рядовой Водолазов В.В.
рядовой Грюнберг Г.М.
рядовой Ефимов В.Ф.
рядовой Иласаару Е.Д.
ефрейтор Казмерюк И.П.
рядовой Казюлин И.П.
рядовой Каллас А.Я.
рядовой Кикбаев Т.
рядовой Кондрашов К.Я.
ефрейтор Коткас Р.В.
сержант Кулламаа Х.И.
рядовой Кюбар А.В.
ефрейтор Кюттис В.Ю.
рядовой Леонов М.И.
лейтенант Лехесалу Р.А.
рядовой Локк А.Я.
сержант Майсалу К.К.
рядовой Мельтер О.О.
ст. серж. Мурд А.П.
рядовой Мюльман Л.К.
старшина Мяги А.А.
рядовой Павлов Г.В.
рядовой Подлужный В.Е.
ст. серж. Пообус П.Л.
рядовой Пяслане Ю.Я.
рядовой Родионв Н.Н.
рядовой Розновский Н.П.
рядовой Сальников Д.П.
мл. серж. Симсалу О.Ю.
ефрейтор Сырмус Ю.Т.
Тамм Э.Ю.
рядовой Тарасов К.С.
рядовой Тескин А.Г.
рядовой Туул А.Я.
сержант Хейнару Р.М.
рядовой Хрупчик Н.В.
рядовой Чеботарев Н.К.
рядовой Чирушка М.В.
лейтенант Шелест С.И.
рядовой Шиповал М.Х.

Mart Mõniste fotod

Kalmistu sissepääsust vasakule jääval hauaplatsil on madalal künkal 139 cm kõrgune obelisk (Kultuurimälestiste riikliku registri andmetel püstitatud 1950. aastal). Obeliskil olevad tekstid kaeti 2004. aastal Vene saatkonna korraldusel uute tekstitahvlitega, kusjuures tekst nii eesti kui vene keeles jäi täpselt samaks. Obeliski ees olev nimetahvel (210x100x20 cm) on teostuselt sarnane teisel haual olevaga, tahvlil on samuti 45 nime. Matmiskoht on ajaloomälestisena riikliku kaitse all reg nr 4052

Здесь похоронены воины Советской Армии
павшие за освобождение Советской Эстонии
в сентябре – декабре 1944 года

рядовой Агафонов И.П.
рядовой Аллика В.Я.
мл. л-нт Апарин М.Ф.
старшина Базанов А.А.
рядовой Батин Н.З.
рядовой Бооме
рядовой Брикс А.А.
мл. серж. Булатов Н.А.
мл. серж. Варес И.А.
лейтенант Володин Н.И.
сержант Гаврилов А.И.
рядовой Долгов Н.В.
Емельянов
ст. серж. Ефимов П.П.
рядовой Забелин Д.М.
рядовой Иванов П.И.
мл. серж. Игнатенко И.Ф.
ефрейтор Коновалов Н.М.
сержант Копписте А.В.
рядовой Крит
Крюков Ф.Н.
рядовой Куйнберг Г.И.
рядовой Ленаталу А.П.
рядовой Лийв О.И.
ст. серж. Невзоров И.В.
ефрейтор Невский Н.Л.
ефрейтор Нилендер О.В.
ефрейтор Орп О.Г.
ефрейтор Орутар В.И.
мл. л-нт Отт А.Л.
ефрейтор Паньковский В.П.
рядовой Перепечко Ф.Т.
рядовой Пожаров А.Г.
рядовой Рыболовлев А.П.
сержант Сажин И.Г.
рядовой Сакко Р.Т.
капитан Сахаров М.С.
рядовой Семесько Г.В.
лейтенант Сидоренко Г.А.
сержант Терамеес А.Я.
рядовой Травкин Г.А.
лейтенант Трофимов Д.Д.
гв. майор Шелихов Н.Л.
рядовой Шомерт В.А.
сержант Юдичев П.Г.