Sisukaart

Fotode kasutamine ainult autori loal ja viitega allikale.

Veebimeister
webmaster@virtsu.ee

Uuendatud
12.07.2024

Virtsu Muuseumi fotokogu

Virtsu muuseumi fotokogu sai avalikuks 2023. aasta jaanuaris.

Vanim digitud foto on tehtud 1915. aastal. Fotokogus on pilte Virtsu raudtee ehitusest, hoonetest, rukkilõikusest, merest ja kalapüügist, Virtsu kalurikolhoosist ja tööstustest, aga ka perekondlikest ja kogukonna sündmustest ning 1920.–1930. aastate ateljee- ja laadapiltnike ülesvõtteid.

Projekti toetas rahaliselt Kultuurkapital, seda nii Rahvuskultuuri fondi kui Pärnumaa ekspertgrupi kaudu.

Fotokogu veebilehe viide:

https://db.muuseum.virtsu.ee/fotokogu