Sisukaart

Fotode kasutamine ainult autori loal ja viitega allikale.

Veebimeister
webmaster@virtsu.ee

Uuendatud
16.04.2024

Hoogu arukale külale

Stanislav Nemeržitski
19. august 2020

Et anda hoogu Virtsu kui Arukate Külade projektis osalejale, kutsusime meie juurde külalisi Eesti poolsetest koordineerivatest organisatsioonidest. Eesmärk ikka näidata, mida kõike meil siin on, mida võiks veel juurdegi teha ning milliseid plaane-eesmärke-kavatsusi hakata lähiaastatel ellu viima. Mõeldud-tehtud, ning esmaspäeval, 17. augustil külastasidki meid Tartumaa Arendusseltsi, Eesti maaeluvõrgustiku, Eesti LEADER Liidu ja Kodukant Läänemaa tegevusgrupi esindajad.

Käisime üheskoos Virtsu Tuletorni, linnuse ja kalasadama, tammi juures, arutasime pikalt Virtsu arengustrateegia üle. Üks Arukate Külade projekti väljunditest peab olema arengukava koos detailse plaaniga eesmärkide elluviimiseks. Panime üheskoos meie külalistega paika järgmised sammud, kuidas kaasata Virtsu elanikke arengukava koostamisse ja mis peamine, selle rakendamisse.

Mõned aastad tagasi kirja pandud plaanid Virtsu arendamiseks vajavad üle vaatamist, selleks korraldame 12. septembril Virtsu Kooli aulas mõttetalgud. Oodatud on kõik huvilised ja poolehoidjad, üheskoos anname Virtsu tulevikule hoo sisse! Täpne kellaaeg ja detailsem päevakava tuleb lähiajal ka meie kodukale, jälgige uudiseid.