Sisukaart

Fotode kasutamine ainult autori loal ja viitega allikale.

Veebimeister
webmaster@virtsu.ee

Uuendatud
10.05.2024

Virtsu Arenguseltsi üldkoosolek

Maris Raudsepp
21. oktoober 2020

Pühapäeval, 18. oktoobril toimus Virtsu kooli aulas seltsi üldkoosolek, kus tehti kokkuvõtted olulisematest projektidest ja arutati tulevikuplaane.

Arenguseltsi eestvedaja Jüri Mõniste tutvustas 2019. aastal läbiviidud projekte ja andis ülevaate seltsi tegevustest. Vaatamiseks oli 2019. majandusaasta aruanne. Kuna tänavu jäid mitmed kultuuriüritused eriolukorra tõttu pidamata, siis tehti Raul Targamaa eestvedamisel suvekuudel nii seltsimajas, pargi laululaval, linnuse sadamahoones kui Vanaluubi puhkealal heakorratöid. Järgmisel aastal plaanime korraldada kõik tavapärased kultuuriüritused. Sellel aastal jätkuvad tööd mõisatallis, varsti saab kasutusele võtta esimese ruumi muuseumi varahoidlaks. Seejärel on võimalik muuseumi esemete kogu paigutada ühte ruumi ja teha ettevalmistustöid teise katuse poole ehitamiseks. Jätkuvalt ootame ettevõtluskeskusega seotud arenguid, momendil on valmimisel elektriprojekt. Seoses Virtsu uue arengukava koostamisega plaanime lähiajal kokku saada kohalike ettevõtlike inimestega, et välja selgitada nende vajadused ja ootused. Arenguselts peab läbirääkimisi kohaliku omavalitsusega, et edaspidi kolida kultuuriline tegevus Virtsu Kooli aulasse ja avada seal rahvamaja. Seltsi tegevuseks saaks kasutada endist kooli kööki ja söögisaali. Kui õnnestub leida ruum ka muuseumi infokogule, siis oleks võimalik praegune seltsimaja maha müüa või rendile anda.

Seltsi liige Kulno Kesküla tutvustas lähemalt Virtsu tegevusi programmis Smart Rural 21 ja tegi hiljutistest mõttetalgutest kokkuvõtte. Selleks, et Virtsust saaks rahvusvaheliselt tunnustatud arukas küla, jätkatakse kuue peamise tegevussuunaga:

  1. Tuntuse kasvatamine: turundus, kommunikatsioon
  2. Loodus- ja mereturism
  3. Ettevõtlus: ettevõtluskeskus, kohalikud teenused, taastuvenergeetika rakenduskeskus
  4. Haridus: põhikool, taastuvenergeetikaalane kutse- ja täiendusõpe
  5. Kogukondlik rahastus- (tulu-)mudel
  6. Elukeskkond: elamud ja heakord, heaolu

Programmi eesmärk on muuta Virtsu mõnusaks elukohaks ja huvitavaks töökohaks. Strateegia elluviimisel tekib lisaks praegusele aktiivsele kultuurielule juurde arukaid lahendusi nii kooli kui kogu aleviku elukorraldusse ja uusi võimalusi kohalikule ettevõtlusele. Samas saaks Virtsust ka atraktiivne peatuskoht praegu mööduvatele turistidele.

Peale koosolekut pakuti kohvi ja kringlit, misjärel algas sügiskontsert. Esinesid Virtsu 60+ klubi laulunaised ja kultuurijuht Raul Targamaa, klaveril saatis Anu Kurm. Üles astus ka laulu- ja pillimees Ain Noor ning kontserdile pani uhke punkti Virtsu uus meestebänd.

Järgmiste kohtumisteni!