Virtsu
Laelatu - Puhtu

Esilehele
Ajalugu
Virtsu Harrastusmuuseum
Virtsu Arenguselts
Virtsu Kool
Fotod
Sadam
Tuletorn
Laelatu - Puhtu
Tekstid
Kaardid
Viited / Allikad
 Sisukaart

 Fotode kasutamine
 ainult autori loal
 ja viitega allikale.
 webmaster
 virtsu@virtsu.ee 

Loodusjutud


Maastikud ja minevik
Peeter Vissak

Kellelgi oli üksvahe hea mõte hakata meie tänapäevast aega arvama Suurest Jäätumisest. See tähendab viimasest suurest jääajast - Valdai jäätumisest, täpsemalt küll Suurest Sulamisest ehk ajast, mil jää taanduma hakkas. Natuke oleks raskusi nulli paikapanemisega, aga see polegi nii tähtsusetu, sest muidu ei tea, millal järjekordset Suurt Verstaposti tähistada. Ja need juba on numbrid! Jutt käib ju ajast, mille järgi praegu võiks lõppeda aasta 13 999 ja saabumas oleks 15. aastatuhat.

Päris uudne mõte see polnud, sest meie kaasaegne maastiku- ja loodusteadus põhinevadki sulajärgsel ajaarvamisel, kasutades oma verstapostidena Läänemere arengustaadiume. Siin on terve hulk kummalisi nimesid ja termineid, seda enam, et erinevad uurijad on loonud igaüks oma süsteemi. Mastogloiameri ja ehhineismeri, drüüase faas ja alleršdi faas. Olgu nendega pealegi!

Päris alguses oli paar tuhat aastat kohalikke jääservaeesseid järvesid, mille kohta võiks öelda ka, et see oli hilisjääaeg. Siis, umbes aastani 4 000 laiutas siin veekogu, mida me praegu nimetame Balti jääjärveks. Ka see oli veel hiline jääaeg, aga asustuse ja inimtegevuse jrrgi saame seda ühtlasi nimetada vanemaks kiviajaks. Üle tolleaegse Eestimaa laiutasid kasemetsad ja sood. Järgnes 3 000 aastat Joldiamerd ja Antsülusjärve, mille ääres elasid keskmise kiviaja inimesed. Kaski jäi veidi vähemaks, oli männimetsade aeg. Inimese tegevust hakkasid saatma lepad, vohamist alustasid laialehised metsad. Praeguses Lääne-Eestis kogunesid sellel perioodil merepõhjasetted, sest tolleaegne Lääne-Eesti oli Kohila, Märjamaa, Pärnu-Jaagupi ja Sindi kant.

Aastatel 6 500-10 000 uhus neid randasid Litoriinameri, inimesed elasid noorema kiviaja ja pronksiaja inimeste igapäevast elu. Oli soodne ja mereline kliima. Kõik puud tundsid ennast päris hästi - männid, kased, lepad, tammed, jalakad, pärnad. Järjest rohkem hakkasid levima kuusemetsad. Lääne-Eestis oli see dramaatiline aeg, sest meri kord taganes, kord tungis peale. Paljud lubjakivipaljandid ja pangad, näiteks Salevere mägi, Kessulaiu pank, mitmed Saaremaa ja Muhumaa pangad on murtud uuesti peale tunginud Litoriinamere poolt. Vesi laksus ka vastu Kirbla ja Lihula mäge. Rannakülad olid Karuse ja Poanse kandis.

Järgnes poolteist tuhat aastat Limneamerd. Kõik lehtpuumetsad vähenesid tunduvalt. Oli kuuse aeg ja mänd tundis ennast suurepäraselt. Pronksiaeg lõppes ja tuli varane rauaaeg. Rannajoon oli juba enam-vähem praegustes piirides. Kui jalutada mööda paarimeetriseid endiseid rannavalle, mis kohati võivad päris rannast ka üpris eemal olla, saab ligikaudse ettekujutuse tollasest mererannast. Puhtu-Laelatu-Nehatu kaitsealast olid vaid kõrgemad ja tragimad tipud vee peal. Kristuse sünnini oli veel pooltuhat aastat aega.

Umbes aastast 11 600 algas Läänemere arengus ajajärk, mida praegu nimetatakse Baltikaks ja mis jätkub ka nüüdisajal. Mõnda aega jätkus veel rauaaeg. Inimesed hakkasid järjest rohkem kalapüügi ja jahipidamise kõrval karja kasvatama. Rauaajast on pärit siinsed vikatileiud, see tähendab, et juba langetati märkimisväärselt metsa, raiuti võsa ja niideti heina. Talved olid külmemad, kui varem ja loomad vajasid lisasööta - oksi ja heina. Lõuna-Läänemaal olid kõige rohkem levinud loometsad ja loopealsed. Ümber asulate võisid olla levinud puisniitude sarnased maastikud. Kasvatati nii veiseid, hobuseid, kui väiksemaid sõralisi. Asustus oli juba küllalt paikne ja usutavasti on mitmedki niidu- ja loopealsealad enam või vähem püsivas kasutuses olnud tollest ajast peale. Sõjad ja katkuajad kasvatasid niidud võsasse, mida siis kirve ja tulega jälle puhastati.

Lääne-Eesti õhukestel muldadel on põllupidamine olnud kunst omaette, püsiva kasutusega, mitmeväljasüsteemiga ja väetamisega on suudetud rajada viljakandvaid maatükke. Labida või mullapuuriga on lihtne leida pikemat aega haritud kõlvikuid - need lihtsalt on tüsedamad ja viljakamad. Sööti jäetuna kasvavad nad kiiresti nõudliku lepametsa alla. Samasugune püsiva kasutuse ime on niidud, puisniidud ja ka loopealsed. Niidukamar on väga unikaalne moodustis, kus inimese vahelesegamise tulemusena on looduses midagi rikkamaks ja omanäolisemaks muutunud. Ka maastikena ilmestavad ja kaunistavad need inimasulate ümbrust.


Ümberkaudu paigad
Peeter Vissak

Siinsamas, kui minna üle Risti-Virtsu tee põhja poole, algavad kuivad ja paiguti väga liigirikkad loopealsed. Praeguseks on paljud neist kasvanud metsa täis - küll kaski, küll mände, sekka kadakaid ja lehtpõõsaid, aga laiguti on metsalagendikud ilus mälestus kunagisest liigirikkast karjamaast, samuti on siin-seal alles ka lagedamaid niidualasid.

Loopealsetel peaksid käima ja sööma lambad. Parema puudusel oleksid head ka hobused või lehmad, aga tänapäevane pilt on ikka tihedamaks ja tihedamaks muutuv kadastik ja noor jõudsalt sirguv mets. 300 aastat vanadel Rootsi kaartidel on pea kogu Lääne-Eesti (see, mis jäi väljapoole mõisapõlde) üks suur "hõreda puistuga rohumaa", ilmselt siis puisniidud, aga kuivematel aladel kindla peale ka loopealsed.

Seni veel laial ja lagedal "lennuväljal" võib valida millise tee tahes - ikka jõuab põhja poole Uisu pangani ja seda serva pidi Kukerannani. Siinne rannaastang on küll madal, kohati ka merest eemale jäänud ja taimestikuga kattunud, ent kohati küllalt omanäoline ja vaheldusrikas. Paar meetrit kõrgust ja hallikassinine savisegune lubjakivi, all rannamadalal kivikülv.

Üle mere hakkab silma turritav saar - Kessulaid, mis samuti on suuremas osas olnud loopealne karjamaa. Praegu on seal lisaks suurtele kadakaväljadele ka kummalise ja mujal mittenähtud vanuselise struktuuriga kuusikuid. Vanad puud on noortega segamini ja kõik on üpris tihe ja metsik. Kessulaiu põhjapoolne ots on merre murdunud ja kujutab endast päris imposantset rannakaljut.

Kessulaiul on päris mitu torni. Mõned on päris mõnusad ronida, mõned näevad nii välja, nagu võiks nende ammu kasutamata ja lagunenud treppidel varitseda oht. Aga vaade tasub ennast ära. Uued majakad töötavad päikesepatareidel, vähemalt üles on nad seatud. Tore, et siin maailma nurga tagagi pisut taastuvat energiat tarvitatakse.

 
 


 
 
[ Esileht ] [ Ajalugu ] [ Muuseum ] [ Arenguselts ] [ Kool ] [ Fotod ]
[ Sadam ] [ Tuletorn ] [ Laelatu - Puhtu ] [ Tekstid ] [ Kaardid ] [ Viited/Allikad ]